Terms and Conditions

Here you will find our general terms and conditions. In accordance with the guidelines of the NRTO.

Algemene voorwaarden

 

 

POPM Global heeft zich aanmeld bij de brancheorganisatie van Opleiders in Nederland(NRTO), POPM Global voldoet aan hoge kwaliteitseisen en wordt hierop getoetst door een externe certificerende instelling. POPM Global is transparant over haar producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en meet de klanttevredenheid.

Algemene voorwaarden consumenten voor particulier onderwijs en opleidingen
POPM Global hanteert de algemene voorwaarden van de NRTO. Deze gelden voor deelnemers die zich willen inschrijven of hebben ingeschreven voor een opleiding of cursus van POPM Global (consumentenregeling). Klik voor deze regeling hier. Daar waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, hanteert POPM Global aanvullende algemene voorwaarden voor consumenten.

Regeling voor beroep en bedrijf
Voor deelnemers die zich via hun bedrijf, organisatie of instelling hebben ingeschreven alsmede de organisaties en bedrijven waarmee POPM Global een overeenkomst aangaat of is aangegaan, geldt de regeling voor beroep en bedrijf (klik hier).

Geschillencommissie
In deze voorwaarden wordt gerefereerd aan een geschillencommissie. Deze commissie beoordeelt zowel klachten van consumenten als zakelijke klachten. POPM Global hanteert de gedragscodes zoals aangegeven door POPM Global. Voor deelnemers die zich willen inschrijven of hebben ingeschreven voor een opleiding of cursus van POPM Global gelden deze algemene gedragscodes.

Klachtenprocedure
Voor de klachtenprocedure klik hier.

Arrow-up
en_USEnglish