Voorwaarden en bepalingen

Hier vindt u onze algemene voorwaarden. In overeenstemming met de richtlijnen van de NRTO.

Algemene voorwaarden

 

 

POPM Global heeft zich aanmeld bij de brancheorganisatie van Opleiders in Nederland(NRTO), POPM Global voldoet aan hoge kwaliteitseisen en wordt hierop getoetst door een externe certificerende instelling. POPM Global is transparant over haar producten en diensten, biedt adequate dienstverlening, kent een professionele omgang met klanten, heeft deskundig personeel en voldoet aan de klanttevredenheid.

Algemene voorwaarden consumenten voor particulier onderwijs en opleidingen
POPM Global hanteert de algemene voorwaarden van de NRTO. Deze gelden voor deelnemers die zich willen inschrijven of hebben ingeschreven voor een opleiding of cursus van POPM Global (consumentenregeling). Klik voor deze regeling hier. Daar waar deze algemene voorwaarden niet voorzien zijn, hanteert POPM Global aanvullende algemene voorwaarden voor consumenten.

Regeling voor beroep en bedrijf
Voor deelnemers die zich via hun bedrijf, organisatie of instelling hebben ingeschreven alsmede de organisaties en bedrijven waarmee POPM Global een overeenkomst aangaat of is aangegaan, geldt de regeling voor beroep en bedrijf (klik hier).

Geschillencommissie
In deze voorwaarden wordt gerefereerd aan een geschillencommissie. Deze commissie beoordeelt zowel klachten van consumenten als zakelijke klachten. POPM Global hanteert de gedragscodes zoals aangegeven door POPM Global. Voor deelnemers die zich willen inschrijven of ingeschreven hebben voor een opleiding of cursus van POPM Global gelden deze algemene gedragscodes.

Klachtenprocedure
Voor de klachtenprocedure klik hier.

Pijl omhoog
nl_NLNederlands